dimarts, 31 de maig de 2016

Sessió del balanç social
El passat divendres 27 de maig vam participar en una sessió sobre el balanç social convidats per Grup Clade,  a la seu de Lavola, a càrrec del  del catedràtic José Luis Retolaza, de la Deusto Business School.

La sessió va tractar quatre temàtiques: el concepte de comptabilitat social, el model subjacent d’anàlisi com a model polièdric, el procés metodològic de la comptabilitat social i el mecanisme de validació de la metodologia.
La tendència general és que les empreses mercantils es focalitzin en destacar el valor econòmic de la seva activitat, reflectida en la presentació dels seus comptes anuals, mentre que les empreses socials se centren en destacar el valor social de les seves activitats.
Es pretén vol fer una clara aposta per la presentació dels comptes des de la vessant del Balanç Social, entesa com la integració del valor econòmic que reflecteixen els comptes anuals, amb la incorporació del valor social aportat de les nostres actuacions.

Notícies relacionades: 
La comissió de RSC de Grup Clade fa una sessió sobre Balanç Social