dijous, 3 de novembre de 2016

Tornen les estades de professionals a les entitats de sinergrup.

Alguns dels objectius de sinergrup són col·laborar en la recerca de solucions a problemàtiques i dèficits que es puguin detectar en l’àmbit de l’atenció a les persones amb disminució, així com promoure programes formatius i d’intercanvi de tècnics i professionals de les organitzacions participants amb la finalitat de millorar els sistemes de gestió social i empresarial.

D’altra banda, i en el marc de mantenir i potenciar grups de treball i d’intercanvi d’experiències, dins del projecte sobre “Nous models centrats en les persones i el seu envelliment (2)”, que compta amb el suport i col·laboració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, endegem un nou període d’estades de professionals a diverses entitats de sinergrup, pels beneficis que suposa l’experiència per les entitats que hi participen.

En aquesta ocasió ens volem centrar en l’envelliment i/o deteriorament de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental que atenem des dels diversos suports i/o serveis de les organitzacions i de l’àmbit professional, d’atenció a les persones i les seves famílies.

Com a novetat hem obert aquesta iniciativa a diversos perfils professionals, no necessàriament d’atenció directa, també hi participaran tècnics (treballadors socials, psicòlegs, pedagogs, fisioterapeutes…) de l’àrea d’atenció a les persones.

No es tracta de fer intercanvis. Les estades consisteixen en una visita i formació en el lloc de treball, al costat de professionals, d’una altre entitat, amb el mateix perfil (ex: en el cas d’atenció directa), o per compartir i conèixer amb detall metodologies concretes (ex: en el cas d’altres perfils tècnics).

Una formació innovadora

De vegades és difícil trobar formacions en alguns temes molt específics. Cal dissenyar formacions a mida, i pensem que una bona manera de fer-ho és aprofitant l’oportunitat que ens pot oferir un marc facilitador, com ho poden ser les entitats de sinergrup, i aquest és un valor afegit que cal potenciar, juntament amb els beneficis que comporta un disseny personalitzat d’aquestes característiques (motivació, transferència d’altres experiències, desenvolupament ...) i des d’una vivència practica “in situ”.