dilluns, 14 de desembre de 2015

Jornada tècnica per compartir bones practiques i experiències entorn l’envelliment
L’envelliment i/o deteriorament de les persones ateses és una situació en la que s’hi troben les entitats del sector i un aspecte que preocupa des de sinergrup i orienta a les entitats a nous models d’intervenció. 

L’any 2012 es va fer un estudi quantitatiu de tots els serveis de les entitats de sinergrup per fer un mapa de l’estat de l’envelliment de les persones ateses, identificar la situació en aquell moment i fer una previsió a cinc i deu anys vista, i que va evidenciar de que no és un problema aïllat, d’un sol serveis, sinó que afecta al conjunt de les organitzacions.

Les entitats de sinergrup es van reunir, a la Fundació Santa Teresa del Vendrell,  durant tot un matí, durant una jornada tècnica per compartir bones practiques i experiències entorn els nous models d’atenció a les persones i el seu procés d’envelliment. Hi van assistir professionals i, a més, es va convidar a voluntaris i a persones ateses que participen en les diferents experiències.

La jornada es va iniciar amb l’agraïment a tots els professionals i entitats que hi han participat i presentant els fonaments que han d’orientar els nous models d’atenció. Les bones practiques i experiències que es van presentar van ser:

  • Gimnàstica passiva (Associació Sant Tomàs).
  • Relats de vida: Historia de la meva vida (Associació Sant Tomàs).
  • Espai de participació i apoderament (Associació Sant Tomàs).
  • Grups de gent gran (Fundació Tallers).
  • Unitat de suport a l’envelliment actiu. Prova pilot. (Fundació Santa Teresa, Fundació Ginac).
  • Envelliment flexible a les llars i el centre ocupacional (Fundació Santa Teresa).
  • Sinergies amb gent gran (Fundació Santa Teresa, Fundació Ginac, Fundació Onada, Centre de dia Anna Serra).


     Aquesta jornada s’emmarca dins d’un projecte, amb el mateix títol, i que s'ha dut a terme durant els darrers mesos amb el suport del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.


Durant el projecte s’ha visitat i analitzat, cadascuna de les entitats de sinergrup i altres organitzacions representatives dins del sector (Balears, País Basc...) , per identificar com s’aborda l’envelliment i/o deteriorament de les persones ateses des dels diferents serveis, s’han identificat i redactat bones practiques, s’han definit estades de professionals a altres entitats, valorat els programes formatius dels professionals i elaborat un document sobre els fonaments que han d’orientar els nous models d’atenció, on la paraula clau és la flexibilització dels serveis i un sistema de suports adequats, en cada moment, a les necessitats de la persona, des d’una mirada holística i que requerirà d’un esforç per part de tots els agents implicats (persones, professionals, entitats, famílies, entorn comunitari, administració...)  en aquest procés de transformació.