dilluns, 25 de gener de 2016

Viver de Bell-lloc i la RSE

Viver de Bell-lloc, entitat participant del programa RSE.Pime 2015 pel seu compromís amb la Responsabilitat Social!
El programa, que acollirà 17 empreses de més d’un centenar que van mostrar interès, està destinat a facilitar eines i procediments de millora en la gestió econòmica, social i ambiental a partir de la implantació dels valors d’RSE a la cultura empresarial de les organitzacions. AmbRespon.cat
Consulta el llistat de pimes i entitats participants ahttp://www.respon.cat/17-pimes-participaran-en-el-programa…/