dilluns, 20 de juny de 2016

La cadira Estel finalista dels premis EverisESCLATEC, el Centre Especial de Treball de l'Associació Esclat, va quedar finalista a la XV Convocatòria dels Premis Everis, a la empreneduria, la innovació i el talent, amb el projecte de la Cadira Estel, després d'haver estat seleccionada entre més de 400 projectes a nivell estatal.

La cadira Estel: la cadira dels moviments impossibles


Idea del projecte

La idea del projecte és implementar un sistema de mobilitat amb un major grau de llibertat, que estigui controlat a través d’una App multifuncional. Una aplicació que controli i visualitzi tots els paràmetres del sistema i que, a més a més, permeti connectar-se amb diferents dispositius de l’entorn en funció del camp d’aplicació al qual estigui destinat.

Objectius

L’objectiu ha consistit en dissenyar una cadira que millori la qualitat de vida de les persones amb mobilitat reduïda i que ajudi a l’accessibilitat i la relació de les persones amb el seu entorn. Hem volgut desenvolupar un sistema que permeti realitzar totes les maniobres en qualsevol direcció i amb el mínim espai, i que faciliti l’accés en espais reduïts.
Alhora, hem buscat la simplicitat en el disseny amb la finalitat d’aconseguir uns costos de producció baixos i un sistema de muntatge que permeti la seva producció en un Centre Especial de Treball, per afavorir la inserció laboral de persones amb discapacitat.
Per tant, l’Estel aporta un nou concepte de mobilitat controlada a través d’una App que proporciona connectivitat amb altres dispositius i que té en compte l’accessibilitat en l’ús i la inclusió laboral de les persones amb risc d’exclusió social.
Aquesta capacitat de moure’s en qualsevol direcció, fent inclús desplaçaments laterals i en paral·lel a un pla, paret o mobiliari, la fan especialment útil en entorns d’exposicions, museus o espais públics, donat que, una vegada s’ha executat la maniobra de distància respecte al pla, ens podem desplaçar lateralment sense la necessitat d’executar altres maniobres. A part de la comoditat en el maneig que representa per l’usuari, evitem molèsties i possibles accidents per la resta de persones que es troben al voltant i en el mateix entorn.
Quan volem desplaçar-nos lateralment amb una cadira convencional, la primera acció que executem és el moviment cap a enrere i, posteriorment, el gir cap al costat al qual ens volem desplaçar. En aquests moviments i ocupació de l’espai és normal que les persones que es trobin en el nostre entorn s’hagin de desplaçar per evitar possibles cops i molèsties i que l’usuari o usuària de la cadira de rodes hagi d’estar més atent a les maniobres que gaudint del que està fent.
En poder executar qualsevol maniobra i sortir en qualsevol direcció des del mateix punt en què estem, reduïm totalment la necessitat d’espai per poder realitzar els desplaçaments. Amb el moviment omnidireccional totes aquestes incomoditats s’eviten.
Per exposar una primera aproximació de l’abast del projecte, hem realitzat un primer inventari de possibles funcionalitats i usos segons els àmbits d’actuació de la cadira. No s’inclou la principal funció que posseeix el producte en relació a la seva capacitat de moviment omnidireccional (moviment lateral, moviment diagonal, gir sobre el mateix lloc, etc.).
Més informació a: http://esclatec.com/ca/portfolio/estel/
Si vols donar suport a aquest projecte contacta amb ESCLATEC