dilluns, 20 de juny del 2016

La Fundació Ginac, punt formatiu Incorpora de la Fundació bancària La Caixa

La Fundació Ginac de Valls és nou punt formatiu del programa Incorpora. Aquesta proposta s’ha concretat en una dotació econòmica per a la realització de 3 accions formatives al llarg d’aquest any 2016.

El primer trimestre es va portar a terme un curs d’Operari de línia industrial, en el que hi van participar 20 alumnes (la meitat, persones amb discapacitat i l’altra meitat, persones amb risc d’exclusió social), el van finalitzar 16 i, a dia d’avui, n’hi ha 12 que ja han trobat feina. Aquest segon trimestre s’està duent a terme un curs d’Operari de carretilla elevadora amb carnet i el tercer trimestre es farà un d’Atenció a persones en situació de dependència.

La realització d’aquests cursos ha permès obrir-se i estar en contacte amb persones d’altres col·lectius amb dificultats d’inserció laboral, així com també amb noves empreses del territori.