dijous, 20 d’octubre de 2016

Viver de Bell lloc publica la seva memòria de sostenibilitat.

logo viver de bell-lloc


Viver de Bell-lloc és una entitat especialitzada en el creixement personal i laboral de persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns mentals. En els darrers anys han rebut diversos premis de reconeixement a les pràctiques responsables.

Durant l’any 2015 l’empresa ha definit i implementat el projecte general de Responsabilitat Social Corporativa.

Com a eixos estratègics pel període 2016-18, es plantegen garantir un estil de direcció que afavoreixi la implementació del pla estratègic a tots els nivells de l’organització, fent participar a totes les persones treballadores, establint un sistema d’avaluació i control permanent de la seva evolució.

El Grup disposa d’un sistema de gestió integral certificat per les ISO 9001, 18001,14001. Respecte l’activitat de producció ecològica compta amb la certificació del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), autoritat pública de control encarregada d'auditar i certificar els productes agroalimentaris.

Aquesta experiència ha estat analitzada i validada en el marc del grup tècnic de Responsabilitat Social del Consell de Relacions Laborals que es troba integrat pel Govern i les organitzacions sindicals i patronals més representatives de Catalunya i ha estat incorporada al directori d'experiències RSCat.

Link: 
http://rscat.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Fundacio-Viver-de-Bell-lloc-publica-la-seva-memoria-de-sostenibilitat