dilluns, 1 de desembre de 2008

FRANCESC ALMACELLES, NOU DIRECTOR TÈCNIC DE LA FEDERACIÓ APPS

Francesc Almacelles és, a partir de dilluns 1 de desembre, el nou Director Tècnic d’APPS – Federació catalana pro persones amb discapacitat intel·lectual. Almacelles ja formava part de l’equip d’APPS com a responsable de l’àrea de Laboral des de l’abril del 2007.

La Federació ha creat la figura de la Direcció Tècnica per tal de que es responsabilitzi de la planificació i la coordinació de les diferents àrees de la Federació (atenció precoç, atenció diürna, escoles, família, habitatge, laboral, lleure i tutela) i dels estudis i investigacions sobre els diferents àmbits.

Francesc Almacelles té una àmplia experiència en recursos humans i inserció laboral, en la coordinació d’equips, en el seguiment i avaluació de programes i en les relacions amb l’administració i l’empresa privada.

Des de l’abril del 2007, i com a tècnic de l’àrea de Laboral de la Federació APPS, s’ha responsabilitat del suport a la Comissió permanent de Laboral i Atenció Diürna de la Federació; de l’assessorament a empreses privades sobre el compliment de la Lismi i la contractació de persones amb discapacitat intel·lectual; de l’orientació de les famílies en temes d’inserció laboral i de la coordinació amb l’administració i les altres entitats del sector.

Almacelles és llicenciat en Polítiques i Sociologia (UAB), màster en Gestió Cultural (UB) i postgrau en Gestió Gerencial (URL), a més d’haver realitzat diversos cursos de formació relacionats amb el binomi treball i discapacitat.