dijous, 3 d’agost de 2017

El veritable sentit de la nostra feina: Les persones


Un any més seguim treballant amb el projecte de “Nous models centrats en les persones i el seu envelliment”.

L’objectiu del projecte és acompanyar a les entitats a indentificar i desenvolupar nous models d'atenció centrada en la persona i amb especial incidència en els processos d'envelliment i/o deteriorament de les persones amb discapacitat i/o transtorn mental.

Treballarem per identificar bones practiques i experiències, desenvolupades per part de les entitats sòcies, i dotant als seus professionals dels coneixements per introduir canvis que transformin les organitzacions i els seus serveis, d'acord amb els nous models i tendències d'atenció a les persones.

Pretenem orientar a les entitats i als seus professionals, generant sinèrgies i espais de reflexió i compartirem criteris, alhora de prendre decisions, entorn al model centrat en la persona, a partir de casos reals.


El projecte compta amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i amb una colaboració de 10.000 €/any i es desenvoluparà durant els exercicis 2017 i 2018.dimarts, 1 d’agost de 2017

El treball en xarxa com a eina per generar igualtat d’oportunitatsUn any més, des del Servei d’Inserció Laboral de Fundació Tallers, hem portat a terme els Serveis Integrals d’Orientació, Acompanyament i Suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o problemes de la salut mental (SIOAS 2016), subvencionats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i cofinançats  pel Fons Social Europeu.
Els serveis es van iniciar el Juliol de 2016 i han acabat el Juny del 2017, en el marc dels convenis de col·laboració signats amb els ajuntaments de Badia del Vallès i Barberà del Vallès. Com a novetat, aquest any s’han pogut oferir tres serveis integrals per poder atendre a més persones residents d’ambdós municipis amb qualsevol tipus de discapacitat.
L’objectiu del Servei d’Inserció Laboral de Fundació Tallers és generar oportunitats sociolaborals a les persones, desenvolupant Plans personals d’inserció, per tal que puguin participar en la societat en igualtat d’oportunitats i com a ciutadanes de ple dret, millorant així la seva qualitat de vida. Per assolir-ho, oferim suports especialitzats i adaptats a les necessitats tant de les persones ateses com de les empresescol·laboradores.
El treball en xarxa amb els agents socials del territori, com són les Promocions Econòmiques, la xarxa de Salut Mental, els Serveis Socials, els recursos formatius, les entitats, les famílies i el teixit empresarial esdevé clau a l’hora d’atendre les necessitats de les persones participants, així com per assolir l’èxit de la inserció sociolaboral.
Un total de 60 persones (44 homes i 16 dones) han pogut participar en els serveis, de les quals un 41,37% han trobat feina a l’empresa ordinària. Analitzant les dades més detalladament, el 54% són persones amb problemes de salut mental, el 80% són homes i el 20% són dones. Pel que fa a la tipologia dels contractes, el 29% són indefinits i el 45,8% són d’entre 6 a 12 mesos. Referent als sectors econòmics, el 75% dels contractes realitzats han estat dins el sector Serveis i Comerç, activitat econòmica amb perspectives de treball.
Per una altra part, 15 persones (4 dones i 11 homes) han realitzat pràctiques no laborals en empreses com el Restaurant Oasis Barberà, Bugaderia Industrial Barberà BIB, Apli Paper, Linea Practica, Markem Imaje, Progess, Bar Arosa i Klein. Aquesta darrera empresa, Klein, va oferir també la possibilitat de realitzar una visita guiada a les seves instal·lacions, que va servir perquè les persones participants poguessin veure de primera mà el funcionament d’un taller de fabricació.
Seguint amb l’impacte resultant del treball en xarxa amb el teixit empresarial del territori, a més de les insercions i les pràctiques en empreses realitzades, s’han visitat 60 empreses, s’han gestionat 86 ofertes i s’han signat 15 convenis nous de col·laboració per a la millora de l’ocupabilitat de les persones amb discapacitat.
A més d’aquests nous convenis, les empreses que ja havien participat anteriorment amb Fundació Tallers han continuat apostant per la col·laboració amb el servei, consolidant vincles de confiança i proximitat i possibilitant noves actuacions afavoridores de la inserció sociolaboral. La fidelització de les empreses ha donat sentit a la celebració de la Jornada Empresarial “Aportant valor a la empresa. Bones pràctiques en la inserció laboral de persones amb discapacitat”, que ha comptat amb el suport de diferents empreses que han testimoniat l’èxit de la relació.
Com a Servei Integral, el SIOAS, a més d’oferir les accions pròpies d’orientació i intermediació laboral, hem ofert acompanyament psicològic-emocional a les persones participants. S’han realitzat  tallers grupals d’autoconeixement, de gestió emocional, de motivació i sessions de Moviment Expressiu, per tal de fomentar el creixement personal, millorant així la seva autoestima, les seves habilitats socials, expressivitat i autocontrol davant situacions estressants.
Enguany, s’han combinat les sessions de Teatre Social amb les de Cinemateràpia fent servir l’art com a eina per a la transformació i inclusió social, així com pel desenvolupament de competències transversals. Les sessions de Teatre Social es van portar a terme gràcies a la col·laboració de Averlasailas – Teatro de lo possible i les de Cinema Teràpia gràcies a Sergi Riera.
Fundació Tallers forma part de la xarxa d’entitats del Programa Incorpora de La Caixa, l’objectiu del qual és implicar el teixit empresarial en la pràctica de la Responsabilitat Social Corporativa, oferint un servei d’intermediació laboral i assessorament per a la contractació de persones en situació de risc d’exclusió social a les empreses.
Font: 
http://fundaciotallersblog.org/2017/07/31/el-treball-en-xarxa-com-a-eina-per-generar-igualtat-doportunitats/

divendres, 14 de juliol de 2017

Sant Tomàs acull una jornada per a empresaris sobre la integració laboral de les persones amb discapacitat


Organitzada per la fundació d’empresaris FemCAT, va reunir un centenar d’assistents al Centre Ocupacional de Calldetenes


Un centenar d’empresaris van assistir ahir a la tarda a la jornada “Integració laboral de les capacitats diverses” que es va fer al Centre Ocupacional de Sant Tomàs a Calldetenes, organitzada per la fundació privada d’empresaris FemCAT, impulsora d’iniciatives pel desenvolupament econòmic i social de Catalunya.

Durant la jornada es van compartir experiències pràctiques i aprenentatges d’empreses que ja ocupen persones amb diferents capacitats. Als testimonis d’empresaris com Josep Santacreu, conseller delegat de DKV, Núria Basi, presidenta del grup Basi, o Cristóbal Colón, fundador de la Fageda, s’hi van afegir els de treballadors amb diferents capacitats, com Anna Vives, de la Fundació Itinerarium, Mercè Cunill, de Tac Osona, o Javier Oña, de DKV Integralia.

En l’acte va intervenir el president de FemCAT, Pau Relat, que va afirmar que “la competitivitat no està renyida amb contractar gent amb capacitats diverses” i va animar les empreses “a perdre la por de contractar persones amb discapacitat”. Relat va recordar que la taxa d’ocupació de les persones amb discapacitat en edat de treballar és només del 36% (INE, 2015). El president de FemCAT també va agrair a Sant Tomàs haver acollit i col·laborat amb la jornada i va felicitar l’entitat pel 50 aniversari i per la tasca que ha dut a terme tot aquest temps per la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual. 

Per part de Sant Tomàs, van intervenir el president, Toni Ramírez, i el director general, Ricard Aceves, per aportar l’experiència de Sant Tomàs en la integració laboral de persones amb discapacitat des del centre especial de treball Tac Osona i des del servei de formació i inserció laboral Eina, buscant la millor sortida professional per cada persona, posant en valor les capacitats de cadascú. Van agrair la col·laboració de moltes empreses de la comarca i van animar el conjunt del teixit empresarial a comptar amb treballadors amb discapacitat.

FemCAT ha volgut fer una crida perquè els empresaris catalans incrementin la seva capacitat de generar oportunitats laborals per a persones amb capacitats diverses, trencant l’actual sostre de vidre de la quota de reserva de plantilles del 2%. L’objectiu és que el ritme de contractacions respongui a les necessitats actuals d’aquest col·lectiu per facilitar així la seva integració al mercat laboral ordinari.Algunes de les recomanacions als empresaris van ser que revisin procediments de treball i que identifiquin feines adequades per a persones amb discapacitat, i que no es preocupin per l’absentisme, ja que l’índex d’absentisme entre treballadors amb discapacitat és menor que entre els treballadors en general. Entre els arguments esgrimits com a avantatges per contractar persones amb discapacitat hi ha són responsables i complidores i comptar amb elles millora l’ambient laboral i esdevé una experiència enriquidora per a tothom: per a les persones amb discapacitat perquè els genera autoestima i felicitat, i per al seu entorn familiar i d’amistats perquè els fa feliços veure que el seu familiar o amic es desenvolupa professionalment. La contractació esdevé una influència positiva en el conjunt de la societat ja que promou la cohesió.

Va cloure la jornada el director general d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa de la Generalitat de Catalunya, Josep Vidal, que va destacar “la importància de la inserció laboral de les persones amb discapacitat per fer un país més just socialment”. Vidal va reconèixer la tasca que es fa als CETs i a les entitats que fan inserció a l’empresa ordinària, i va explicar que la Generalitat té la intenció d’incrementar-ne el suport. A més, també es va comprometre a vetllar pel compliment de l’obligació legal per part de les empreses de més de 50 treballadors de contractar almenys un 2% de persones amb discapacitat. 
La jornada és el resultat d’un procés d’aprenentatge, debat i intercanvi d’experiències que els empresaris de FemCAT han dut a terme els darrers dos anys i que va culminar l’últim trimestre de 2016 amb diverses taules de diàleg sectorials, on una vintena d’empreses van intercanviar experiències, impressions i resoldre dubtes sobre els factors que han estat decisius per a l’èxit de les contractacions de persones amb capacitats diverses.

Font: http://elblocdesanttomas.blogspot.com.es/2017/07/jornada-integracio-persones-discapacitat.html

dijous, 4 de maig de 2017

Autonomia, apoderament i participació: una relació ineludible

En el marc del 40è aniversari de l’Associació Esclat, dimecres 3 de maig, el Saló dels Miralls del Gran Teatre del Liceu va acollir una conferència i taula rodona sobre ètica aplicada a les organitzacions socials: “Autonomia, apoderament i participació: una relació ineludible”,  a càrrec de Begoña Román Maestre, doctora en filosofia per la Universitat de Barcelona i vocal del Comitè de Bioètica de Catalunya, especialista en l’ètica aplicada a entorns professionals i organitzatius.
A la conferència, Begoña Román va destacar que “l’autonomia és el dret de complir el projecte de vida que una persona decideix, el dret de fer allò que vol fer cadascú, respectant als altres” i que per aconseguir un major grau d’autonomia “és bàsic que existeixi confiança i respecte cap a un mateix, així com autoestima, elements que s’aconsegueixen amb reconeixement social i fent que la persona participi”.
Román també va destacar el paper de les entitats socials com a agents de canvi, fent èmfasi en el fet que una atenció integral i sana és la que treballa per aconseguir que la persona sigui autònoma, participi i tingui poder per poder fer-ho.
La taula rodona posterior a la conferència va comptar amb la participació de Noemí Muñoz, usuària de l’Associació Esclat, Gemma Blasco, treballadora social de l’Associació Esclat, Francesc Urgell, usuari de la Fundació El Maresme i Montserrat Medialdea, usuària de la Fundació l’Espiga, que van parlar de les seves realitats i van intercanviar opinions referents a l’eix central de la conferència. Els tres usuaris van ressaltar el paper de les entitats i les famílies, que els donen un suport necessari gràcies al qual poden fer moltes coses, potenciant les seves capacitats.
L’acte, que va comptar amb Elisabet Carnicé com a presentadora, va acabar amb una visita a la platea del Gran Teatre del Liceu i un petit aperitiu a l’entrada del teatre.
Font: 
http://associacioesclat.com/associacio/novetats/autonomia-apoderament-i-participacio-una-relacio-ineludible/