dilluns, 1 de desembre de 2008

FRANCESC ALMACELLES, NOU DIRECTOR TÈCNIC DE LA FEDERACIÓ APPS

Francesc Almacelles és, a partir de dilluns 1 de desembre, el nou Director Tècnic d’APPS – Federació catalana pro persones amb discapacitat intel·lectual. Almacelles ja formava part de l’equip d’APPS com a responsable de l’àrea de Laboral des de l’abril del 2007.

La Federació ha creat la figura de la Direcció Tècnica per tal de que es responsabilitzi de la planificació i la coordinació de les diferents àrees de la Federació (atenció precoç, atenció diürna, escoles, família, habitatge, laboral, lleure i tutela) i dels estudis i investigacions sobre els diferents àmbits.

Francesc Almacelles té una àmplia experiència en recursos humans i inserció laboral, en la coordinació d’equips, en el seguiment i avaluació de programes i en les relacions amb l’administració i l’empresa privada.

Des de l’abril del 2007, i com a tècnic de l’àrea de Laboral de la Federació APPS, s’ha responsabilitat del suport a la Comissió permanent de Laboral i Atenció Diürna de la Federació; de l’assessorament a empreses privades sobre el compliment de la Lismi i la contractació de persones amb discapacitat intel·lectual; de l’orientació de les famílies en temes d’inserció laboral i de la coordinació amb l’administració i les altres entitats del sector.

Almacelles és llicenciat en Polítiques i Sociologia (UAB), màster en Gestió Cultural (UB) i postgrau en Gestió Gerencial (URL), a més d’haver realitzat diversos cursos de formació relacionats amb el binomi treball i discapacitat.

diumenge, 30 de novembre de 2008

L'ÈXIT DE LA INTERDEPENDÈNCIA


Tal com avançavem en el nostre article del 2 de juny “FEAPS selecciona la bona pràctica Sinergrup”, el dijous 27 de novembre, a les sis de la tarda, davant del nombrós públic que omplia la sala Gran Canaria de l’Auditori Alfredo Kraus (Les Palmes de GC), Manuel Palou, Director de SINERGRUP, presentava l’Entitat.

Al “4º Encuentro Buenas Prácticas FEAPS” es van presentar 244 experiències, de les quals 53 van ésser les seleccionades per a formar part del llibre: Cada persona un compromiso - Buenas prácticas de calidad FEAPS (IV) . D’aquestes 53, 5 van ser considerades com a bones pràctiques excel·lents i 12 com a bones pràctiques. Entre aquestes últimes “Sinergrup: avanzando hacia la interdependencia”.

Durant els dies 27 i 28 de novembre els 450 participants a la trobada, representants d’entitats de tot l’Estat, es van donar cita a Les Palmes de Gran Canària. A les deu del matí del dia 27, a la sala principal de l’Auditori Alfredo Kraus, es va celebrar la conferència inaugural: “vidas corrientes para las personas con discapacidad intelectual” a càrrec de la Sra. Linda Jordan, membre de l’equip del programa del govern anglès “Valuing People”, i després d’una pausa es van presentar 2 de les 5 bones pràctiques excel·lents: “Caminando hacia una organización centrada en la persona” de la Fundación San Francisco de Borja-Centro San Rafael (Alacant) i “Impacto del Proyecto Calidad-FEAPS” de Asociación Juan XXIII (Pontevedra). Per la tarda es presentaven simultàniament les 12 bones pràctiques distribuïdes en 4 sales de menor aforament. SINERGRUP va compartir espai amb l’entitat UPAPSA, d’Alacant, que presentava la seva bona pràctica “Vivienda de acogimiento de emergencia” i amb APROSMO, de Granada, que presentava “Unidad de estancia diurna Mare Nostrum”. Les presentacions a la sala Gran Canaria van ser moderades per la Sra. Gemma Botín, Directora de Isterria, escola d’educació especial de la Fundación Caja Navarra.

Al llarg de 30 minuts Manuel Palou va anar desgranant els orígens, la filosofia, els objectius i els projectes realitzats per SINERGRUP, centrant-se finalment en la marxa del procés d’elaboració d’un model d’integració laboral per a les persones amb trastorn mental sever. L’exposició es va veure reforçada pel visionat inicial d’un vídeo on José Carlos Eiriz, President de SINERGRUP, presentava l’Entitat i amb la distribució entre el públic del tríptic informatiu editat a tal efecte. El mateix José Carlos Eiriz va tancar l’acte comentant les estratègies que guiaran d’ara en endavant l’Associació i animant als assistents a treballar conjuntament per un futur millor. Van ser molts els assistents que un cop finalitzada la presentació van atançar-se demanant que se’ls subministres la presentació power point de la bona pràctica.

La nit del 27 es va celebrar un sopar- còctel a l’Hotel Santa Catalina, on va assistir-hi el gruix del públic participant a les jornades, i el divendres 28 es van dur a terme les presentacions de les 3 bones pràctiques excel·lents que restaven: “Proceso de acogida al nuevo compañero” de ASPAPROS (Almeria), “Pharmautisme: protocolización del tratamiento psicofarmacológico en una población con discapacidad intelectual y/o del desarrollo” de GAUTENA (Guipúscoa) i “Proyecto para el desarrollo de la ética” de GORABIDE (Biscaia). El “4º Encuentro de Buenas Prácticas FEAPS” va cloure’s amb el lliurament dels diplomes de bones pràctiques 2008.

L’expedició de SINERGRUP, integrada per José Carlos Eiriz, Manel Palou, Esperanza Picó, Marta Tutusaus, Manel Garrido, Ginés Espín, Goretti Gallart i Jordi Llauradó s’enlairava cap a Barcelona a les dues de la tarda amb la satisfacció d’haver fet una molt bona feina.

Més informació a : http://www.feaps.org/
Podeu trobar la documentació de la presentació de “Sinergrup: Avanzando hacia la Interdependencia” a l’apartat de Documentació de http://www.sinergrup.net/

divendres, 4 de juliol de 2008

ASSEMBLEA DEL GEIE A CHARLEROI

Els dies 25 i 26 de juny representats del GEIE es van reunir a Charleroi (Bèlgica), a prop de Brussel·les, amb l'objectiu de celebrar la preceptiva assemblea general anual i plantejar-se canvis en les estructures del grup, així com agilitar avenços en l'assoliment dels objectius del grup. Van participar-hi la totalitat d'entitats integrants: SINERGRUP (Catalunya), ARSEAA (Toulousse-Francia), Fundação O Século (Estoril-Portugal) i AWIPH (Charleroi-Valonia).
Encara que es van posar de manifest els retards en el compliment dels acords assolits en les reunions anteriors també es va evidenciar, de forma generalitzada, la voluntat de mantenir-se units i de continuar endavant amb els projectes en cartera. Prova de tals intencions va ser la positiva valoració de la feina realitzada en el marc del programa TACIS (http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/r17003.htm), d'intercanvi de professionals i experiències sobre estimulació precoç a Rússia.
En aquesta assemblea es va plantejar la necessitat d'avançar cap a un nou sistema organitzatiu. Dins d'aquest punt es van tractar el trasllat de la seu social a Charleroi (Valònia), on es realit-zarien les funcions de secretariat permanent, l'establiment d'una presidència rotativa, el treball en xarxa i l'intercanvi de professionals. Quant a les noves incorporacions s'espera poder formalitzar aviat el registre dels representants txecs (FOKUS PRAHA) i els lituans (VÍLNIUS VILTIS). Es va acordar també posar en marxa com mínim de 2 a 4 projectes centrats en la qualitat, mediambient, serveis a domicili i responsabilitat territorial.
El novembre novament el grup es reuneix a Girona (18 i 19 de novembre) per avançar amb el nou sistema d'organització i el canvi d'estatuts.

dijous, 3 de juliol de 2008

EL PROGRAMA “BOJOS PER LA FEINA”, PUNT I SEGUIT

El dimarts 1 de juliol es van cloure a Tarragona les primeres jornades formatives sobre la integració laboral de persones amb malaltia mental organitzades dins del marc del programa “Bojos per la Feina”. La satisfacció per l’èxit de la convocatòria era evident entre els assistents. El fet de poder reunir als principals interlocutors en l’àmbit de la salut mental a Catalunya ha evidenciat el poder de convocatòria de Sinergrup, ha posicionat a les entitats de l’Associació com a opció de garantia davant de la problemàtica de la integració laboral d’aquest col·lectiu i, en paraules del Sr. Cristóbal Colón, President de la Cooperativa La Fageda, ha marcat un abans i un després en el complex i difícil procés integració laboral dels col·lectius amb dificultats d’inserció. La celebració d’aquestes jornades ha obert la porta a l’establiment de relacions de col·laboració entre els dos àmbits, el sanitari i el laboral, del tot necessàries per a l’èxit d’aquesta iniciativa.

El dilluns 30 el Sr. Jordi Cid, psicòleg clínic de l’Institut d’Assistència Sanitària de Girona (IAS), va apropar d’una forma molt didàctica la malaltia mental als assistents a la jornada. La seva exposició, es va veure reforçada amb la projecció del documental “1% Esquizofrenia” del Director Julio Medem on malalts mentals i psiquiatres ens apropaven les seves vivències i realitats quotidianes al voltant de la malaltia.
La jornada del dimarts va consistir en tres xerrades on representats de l’administració i representats del sector de la salut mental van exposar els plans, els projectes i els resultats de les iniciatives que des del seus àmbits d’actuació havien dut a terme o estaven desenvolupant en l’actualitat sobre la problemàtica laboral de les persones amb malaltia mental . El quadre de ponents era del més alt nivell dintre del sector i la seva participació es va estructurar en tres taules d’exposició i debat.

A la primera taula, “Introducció a la problemàtica laboral de les persones amb malaltia mental”, moderada pel Sr. José Carlos Eiriz, President de Sinergrup, van intervenir la Sra. Cristina Molina, directora del Pla Director de Salut Mental i Addicions i la Sra. Emília Pallàs, Subdirectora General de Polítiques Laborals per la diversitat. Les seves intervencions es van centrar en les iniciatives que des de l’Administració s’estan desenvolupant per a fomentar la integració laboral del col·lectiu i van remarcar el necessari concurs de les empreses de treball protegit per al bon fi dels projectes. Per finalitzar el primer torn d’exposicions la Dra. Paz Flores, de l’Hospital de Mar de Barcelona, va presentar-nos el projecte EMILIA (Empowerment and integration of mental health service users through the methology of life long learning): una iniciativa d’abast europeu, on hi participen 18 institucions de 12 paisos, que té com a objectiu la recerca de recursos amb la finalitat de què els serveis de salut mental siguin més eficaços en la inclusió social dels seus usuaris, utilitzant els principis i la pràctica de la formació continua.

La segona taula, moderada aquest cop per la Sra. Teresa Marfull, Gerent de FECAFAMM (Federació Catalana de familiars de Malalts mentals), es va desenvolupar sota el títol “Salut mental i la integració laboral”. Aquest va ser el torn del Sr. Xavier Arrufat, Director de Salut Mental del Consorci Hospitalari de Vic, del Dr. Josep M. Vinué, gerent dels Centres Assistencials Doctor Emili Mira, i el Sr. Enric Cardús, director de la Fundació Pere Mata. Tots els ponents van presentar-nos les seves experiències en les respectives regions sanitàries i van relatar-nos les dificultats inherents a la contractació del col·lectiu, tot incidint en l’absoluta necessitat d’una integració entre els serveis de salut mental i les empreses de treball protegit en benefici del malalt, del treball dels professionals i del rendiment empresarial necessari per al manteniment dels llocs de treball.

La taula que va cloure les jornades va desenvolupar-se sota el títol “ Coordinació xarxa de salut mental / entitats d’integració laboral”. Va actuar de moderadora la Dra. Imma Grau, Directora Mèdica de l’Institut Pere Mata. El Dr. Claudi Camps, Director Mèdic de l’IAS, la Dra. Pilar Muley, Directora del Centre de Salut Mental de Vilafranca depenent de Sagrat Cor- Serveis de Salut Mental, i el Dr. Francesc Vilurbina, Director Mèdic de Sant Joan de Déu – Serveis de Salut Mental, van exposar els casos de coordinació en els que els serveis que dirigien participaven. En el cas de l’IAS l’estreta col·laboració amb la Fundació Map (El Ripollès), Cooperativa La Fageda (La Garrotxa) i la Fundació Drissa per a la resta de comarques de la demarcació de Girona. En el cas del Centre de Salut Mental de Vilafranca la coordinació amb la Fundació Mas Albornà , i en el cas dels Serveis de Salut Mental de Sant Joan de Déu amb el seu propi Centre Especial de Treball i d’altres de la comarca del Baix Llobregat. Les seves exposicions van fer palès de nou la necessitat d’una estretíssima col·laboració entre les dos peces bàsiques de la integració laboral: els serveis de salut i els serveis laborals.

La cloenda va anar a càrrec de l’Excm. Sr. Joaquim Nin, vicepresident de la Diputació de Tarragona, que va destacar la importància del treball protegit, va felicitar a tothom per la iniciativa i va encoratjar als presents a seguir treballant pel camí iniciat amb la celebració de les jornades.

L’excel·lent organització de les jornades va ser liderada per Fundació Onada i l’acte fou enregistrat pels integrants de la productora de continguts audiovisuals del centre ocupacional de Fundació Mas Albornà, una nova i excel·lent iniciativa per als usuaris de la Fundació.

El servei de comunicació de Sinergrup posa a disposició dels interessants el contingut de les exposicions de tots els ponents. Els interessats adreceu-vos per e-mail a: comunicacio@sinergrup.net

dimarts, 17 de juny de 2008

JORNADA FORMATIVA SOBRE LA INTEGRACIÓ LABORAL DE LES PERSONES AMB MALALTIA MENTAL

Aquesta acció formativa, que tindrà lloc a Tarragona els dies 30 de juny i 1 de juliol, respon a un dels objectius de Sinergrup per a 2008 : Treballar conjuntament el tema de la integració laboral de les persones amb malaltia mental. SINERGRUP, conjuntament amb altres entitats representatives del Sector, està treballant sobre un model d’integració laboral per a persones amb trastorns mentals severs, i s'ha proposat també, programar la formació necessària pels equips de les diferents entitats, per tal de realitzar els canvis que aquest nou repte reclama. Aquest programa formatiu, que s’integra dins el programa “Bojos per la feina!” del Pacte per a la Ocupació de les Comarques de Tarragona (Pacte de Santes Creus), serà dirigit i coordinat per la Dra. Cristina Gisbert de l’Institut d’Assistència Sanitària de Girona, i compta amb tres nivells de formació:

Nivell 1.- Formació adreçada als equips directius
Nivell 2.- Formació adreçada als equips tècnics
Nivell 3.- Formació adreçada a personal d’atenció directa

Aquesta primera acció formativa respon al Nivell 1.

Podeu aconseguir el programa de la jornada sol·licitant-lo a comunicacio@sinergrup.net .

dilluns, 16 de juny de 2008

LA FEDERACIÓ APPS ORGANITZA LA 2a JORNADA CATALANA DE BONES PRÀCTIQUES

La Federació APPS organitza el proper dijous 19 de juny la segona jornada catalana de Bones Pràctiques a Barcelona, adreçada a les entitats federades. La trobada serà a l’Hotel Rallye (Travessera de Les Corts, 150), amb l’objectiu de ser un reconeixement a les entitats, serveis i professionals que presenten les seves experiències, establint comunicació i intercanvi. L’acte començarà a les 9 del matí, amb l’entrega de documentació i la presentació oficial. A continuació, tindrà lloc la ponència marc a càrrec de Javier Tamarit, responsable de Qualitat de FEAPS.
Després de la pausa, serà el moment de les presentacions simultànies d’experiències de Bones Pràctiques. SINERGRUP, en l'apartat de gestió, hi serà present amb "Avançant cap a la interdependència". Dues entitats de Sinergrup també hi presentaran les seves bones pràctiques: Sant Tomàs, en l'apartat laboral, amb "Inserció laboral en una empresa xocolatera a través de treball amb suport" i Mas Albornà, en l'apartat de gestió, amb "TIC: Totes les intervencions compten". Més informació sobre la jornada a la pàgina web de la federació: http://www.federacioapps.cat/.

dilluns, 2 de juny de 2008

FEAPS SELECCIONA LA BONA PRÀCTICA SINERGRUP

El 1997 FEAPS aprovava un pla de rector que definia un model de qualitat i un sistema d'avaluació anomenat Qualitat FEAPS. Aquest model associa el concepte de qualitat, de forma indestriable, a la prestació de serveis de suport a persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies. L'objectiu principal del pla rector era i és l'extensió de la Qualitat FEAPS a totes les entitats associades. Com a eina de promoció es va anar consolidant un sistema de reconeixement de les bones pràctiques (acció o conjunt d'actuacions que suposen una millora evident dels estàndars de servei ) dutes a terme pels centres adreçades a la consecució de la qualitat. Així des de l'any 2002, FEAPS organitza cada dos anys els "Encuentros de Buenas Prácticas". En l'edició d'aquest any s'han presentat 244 bones pràctiques, de les quals se n'han seleccionat 53. La bona pràctica presentada per SINERGRUP "Avançant cap a la interdependència" ha aconseguit la vuitena posició. En ella s'expliquen les bases sobre les quals s'està cosntruïnt un nou model de colaboració entre entitats, fonamentat en la recerca constant de l'excel·lència i en la generació de coneixement compartit.
Totes les bones pràctiques seleccionades s'inclouran en el llibre "Buenas Prácticas FEAPS 2008: Cada persona un compromiso". La present edició culminarà amb la celebració del "IV Encuentro de Buenas Prácticas de FEAPS", que tindrà lloc a l'Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria els dies 27 i 28 de novembre.

Les cinc primeras bones pràctiques, les seleccionades com a excel·lents, es presentaran a la trobada en format ponència. Les dotze següents es presentaran en format comunicació simultània i, a més, en format póster. Les restants en format póster. Més informació sobre la trobada a http://www.feaps.org/calidad/buenas_practicas_edicion.htm .

divendres, 18 d’abril de 2008

SINERGRUP PRESENT A LA FIRA FITTA

Els dies 16 i 17 d’abril, i per tercer any consecutiu, SINERGRUP, representada per la Fundació Privada Onada, va participar amb un stand doble a la Fira de la Formació i Treball (FITTA), organitzada per la CEPTA (Confederació empresarial de la província de Tarragona) al Palau de Fires i Congressos de Tarragona.
La participació de SINERGRUP té com a objectiu donar a conèixer el treball en xarxa de les 9 entitats que integren l'Associació, entre elles SANT TOMÀS, els serveis adreçats tant a les persones com a les empreses, la difusió d’ofertes de treball i la recollida de currículums.
La presència de Sinergrup al certàmen FITTA ha estat possible gràcies al suport del Pacte de Santes Creus, el Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu i està emmarcada dins del projecte de la Fundació Onada: Volem treballar. Ens ajudes?.

dijous, 3 d’abril de 2008

SINERGRUP AL PARLAMENT EUROPEU

L’ 1 i 2 d’abril una comitiva de 25 representants de SINERGRUP ens vàrem desplaçar a Brussel·les. El viatge va consistir en una visita a una entitat sense ànim de lucre dedicada a persones amb discapacitat intel·lectual anomenada Le Village Reina Fabiola, a Valònia, la zona francòfona de Bèlgica. Vam visitar els tallers ocupacionals, una llar-residència i el centre especial de treball. El dia posterior vam tenir l’oportunitat de conèixer d’aprop el Parlament Europeu així com conversar amb l’eurodiputat Alejandro Cercas, membre de la Comissió de Treball i Afers Socials del Parlament Europeu i un tècnic, el Sr. Francisco Alonso Soto, sobre les directrius europees en matèria de discapacitat i la possibilitat d’accés a finançament per a projectes a nivell europeu. El viatge va ser possible gràcies a la invitació de l’eurodiputada Maria Badia.

dissabte, 15 de març de 2008

2a TROBADA DE RESPONSABLES DE COMUNICACIÓ

Després de l’èxit de la primera trobada (Sant Sadurní d’Anoia, novembre 2007), els responsables de comunicació de les entitats que conformen SINERGRUP van trobar-se de nou, aquest cop a les instal·lacions de la Cooperativa La Fageda el dia 14 de març. Les temàtiques tractades van ser: les eines de relacions públiques, l’accessibilitat dels webs i el pla de comunicació de l'Entitat. També es va parlar de la possibilitat de compartir proveïdors i de treballar conjuntament diversos projectes. Aquestes trobades sectorials també s’estan produïnt a nivell de responsables de serveis d’habitatge i en un futur es volen ampliar cap a la resta de col·lectius de professionals de les diferents entitats.

dimecres, 27 de febrer de 2008

PROGRAMA TACIS DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL


SINERGRUP participa en el Programa TACIS de cooperació entre la Unió europea i la Federació Russa. El projecte en què es concreta la participació s'anomena “Malformacions congènites i anormalitats genètiques. Una aproximació a la discapacitat en la primera infantesa mèdica i social”. A través d’aquest projecte s’ha permès que professionals de la regió russa de Novocibirsk coneguin la primera atenció mèdica i les xarxes d'estimulació precoç francesa (Toulouse), belga (Brusel·les) i catalana (Barcelona) per tal de desenvolupar el seu propi model.
Del 23 al 26 de febrer SINERGRUP ha acollit la delegació russa. Aquesta delegació, integrada per la Dtra. Gral. de la regió de Novocibirsk, 9 metges, entre pediatres i neuropediatres, una psicòloga i una pedagoga, van visitar diferents institucions de Barcelona: un CDIAP i la unitat de neonatologia de Sant Joan de Déu.
Per aquest projecte SINERGRUP s'ha posat d'acord amb la UCAP (Unió de Centres d'Atenció Precoç de Catalunya), i després de la visita de la delegació russa 2 tècnics recomanats per la UCAP: Manuela Fernández, psicòloga clínica i gerent del CDIAP Baula, i M. Asunción Aracil, metge neuropediatra, viatjaran a Rússia el proper mes de juny per impartir formació in-situ, juntament amb col·legues francesos i belgues.

dimarts, 26 de febrer de 2008

TROBADA DE RESPONSABLES DE SERVEIS D’HABITATGE

El 21 de febrer, les entitats de SINERGRUP amb serveis d’habitatge; La Fageda , Ventall, Ginesta, Viver de Bell-lloc,Tegar , Mas Albornà i Associació Sant Tomàs, van dur a terme una jornada de treball que donava continuïtat a la celebrada el 16 de gener de 2007 a Cardedeu. La jornada va tenir lloc a l’Alberg de Vic. Hi van participar un total de 19 persones amb responsabilitats en la direcció d’aquests serveis que van posar en comú i van debatre de manera oberta les diferents problemàtiques relacionades amb els serveis d’habitatge.
Des que es va publicar el juliol de 2006 ha estat per totes les entitats motiu d’especial preocupació i interès l’aplicació i desplegament del Decret 318/2006 de 25 de juliol d’acolliment residencial. De la mateixa manera temes més pràctics i d’organització quotidiana dels serveis, així com aspectes relacionats amb condicions i polítiques laborals dels professionals que hi treballen van generar debat, idees i aportacions interessants per tots els assistents. Aquestes trobades persegueixen com a objectiu l’intercanvi de coneixements i la millora continua de totes les entitats que formen Sinergrup.