dimecres, 30 de desembre de 2009

BOJOS PER LA FEINA 2: EL TREBALL DE LA COMISSIÓ TÈCNICA

Dins del projecte Bojos per la Feina 2 s’ha creat una comissió tècnica integrada per professionals claus a l’àrea d’atenció a la persona, a cadascuna de les entitats sòcies, per tal d’implicar internament a cada entitat en el desenvolupament de les accions i d’acord amb les directius establertes.

Els seus objectius han estat el facilitar les dades necessàries per al seguiment del projecte (indicadors…), crear un espai on compartir experiències, bones pràctiques i facilitar la coordinació de l’operativa del projecte a dins de cadascuna de les entitats.

S’han realitzat un total de 10 reunions, itinerants per a cadascun dels territoris i que ha permés donar a conèixer les diferents realitats als membres de la comissió.

S’han aportat dades entorn als indicadors (nombre i perfil de les noves contractacions de persones amb TMS) i elaborat documents de treball (mapes dels territoris, plans d’apropament, documents de difusió...). Tanmateix s’han abordat temes que han resultat d’interès per al grup com:

 • Les variables que poden afectar en el manteniment d’un lloc de treball per a una persona amb TMS.

 • Una reflexió entorn als processos d’incorporació (fonts de derivació més habituals, especificacions en el cas de persones amb TMS, formació inicial necessària…).

 • Algunes de les eines d’avaluació utilitzades (habilitats socials i rendiment laboral). Aplicació i adaptació del Model Lantegi Batuak a les Fundacions Santa Teresa i Ginac.

 • Els programes de formació i les habilitats socio-laborals.

 • Exposició sobre l’experiència, a l'Associació Sant Tomàs, d'un mòdul formatiu per a monitors sobre la " Pedagogia de les relacions interpersonals amb les persones amb TMS a les entitats".

 • Reflexions entorn a el suport a la persona des de les actuals estructures, les USAP’s, i què caldria adaptar, tenint en compte les necessitats de suport de les persones amb TMS.

Han format part d’aquesta comissió: Joan Clotet, Carlos Sopeña, Tina Gonzalez, Josep Rosell, Laia Català, Carmina Balaguer, Jaume Centelles, Maria Colón i Marta Xatruch. A tots ells gràcies per les seves aportacions i dedicació.


Acció subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, pel programa de Projectes Innovadors, i cofinançat pel Fons Social Europeu.divendres, 23 d’octubre de 2009

JORNADA: EL TREBALL COM A EINA REHABILITADORA DE LES PERSONES AMB TRASTORN MENTAL SEVERDins dels diferents projectes que actualment desenvolupem a Sinergrup, existeix un ampli projecte adreçat a l’atenció a les persones amb malaltia mental, sota la denominació de: “Bojos per la Feina!”, i que té com a objectiu millorar l'ocupabilitat i crear ocupació en el col•lectiu de persones amb Trastorn Mental Sever (TMS).
Un dels eixos estratègics d’aquest projecte és la sensibilització de les nostres organitzacions i professionals respecte aquest col•lectiu.
El passat dia 22 d’octubre es va celebrar, a Cerdanyola del Vallès, una jornada de sensibilització, sota el títol el treball com a eina rehabilitadora de les persones amb trastorn mental sever (TMS), amb l’objectiu de fer un acostament al col•lectiu de persones amb TMS, i que va comptar amb la participació de més de 100 professionals de les entitats sòcies de Sinergrup.
Acció subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, pel programa de Projectes Innovadors, i cofinançat pel Fons Social Europeu.

dijous, 16 d’abril de 2009

CONSTRUINT COMUNITAT AL CAMP DE TARRAGONA

Des de fa uns mesos, Fundació Santa Teresa, Fundació Ginac, Fundació Onada, Taller Baix Camp i el Taller del Priorat, estem abordant una nova iniciativa conjunta: la construcció d’una Comunitat, d’una aliança a llarg termini, d’un espai comú en el que totes les persones de les diferents entitats hi vulguin pertànyer i romandre en el temps.
Totes cinc entitats compartim missió i finalitats, partint de problemàtiques molt semblants, i lluitem per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, i de les seves famílies, des d’una atenció centrada en les persones.
Aquesta nova iniciativa és especialment rellevant en aquests moments de crisi econòmica general, que ha aportat noves dificultats a una situació ja complicada pel nostre sector: retallades de preus i de vendes, problemes de tresoreria i de finançament, important increment del nombre de persones amb discapacitat demandants d’ocupació,...
L’entorn empresarial demanda cada vegada més una major agilitat i adaptació a les condicions canviants, així com la diversificació de productes i serveis. Tots aquests canvis s’estan desenvolupant en un marc econòmic caracteritzat per la incertesa i que fa molt difícil projectar un futur sostenible i de creixement.
Creiem que cada vegada es més difícil avançar sols. Estem convençuts que per aconseguir la sostenibilitat futura hem de “caminar plegats” i així arribar a aconseguir una dimensió que afavoreixi les nostres relacions i col·laboracions externes. De igual manera, avançar en aquesta línia ens permetrà millorar la gestió interna, compartint recursos, coneixement i talent, i això ens permetrà desenvolupar noves idees que ens dotaran d’una major adaptabilitat als nous reptes que se’ns plantegen.
Per fer realitat el nostre objectiu, ens acompanya un equip de professionals de Grup Integral, que han dissenyat la metodologia “building communities”, que permet identificar i enfortir els vincles entre les persones i entitats, potenciant la llibertat, el coneixement, el bon tracte i la creació de valor de manera conjunta, treballant amb una visió a llarg termini i amb un lideratge compartit, que garantirà que es tinguin en compte els interessos i necessitats de tots.
Aquest projecte compta amb el suport de la Asociación Feaps para el empleo (AFEM), del BBVA, i de la Universitat Pontifícia de Comillas de Madrid.

dijous, 9 d’abril de 2009

CRISTÓBAL COLÓN, CREU DE SANT JORDI 2009

La Generalitat de Catalunya ha concedit la Creu de Sant Jordi 2009 a Cristóbal Colón, en reconeixement a la positiva tasca que du a terme com a fundador i president de la cooperativa La Fageda, de productes làctics. Aquesta empresa de la Garrotxa, a través de la integració laboral i social, dóna suport a persones amb discapacitat psíquica o trastorns mentals, per millorar la seva qualitat de vida, tant a nivell individual com en l'àmbit familiar.
El fundador i president de La Fageda, que és a més és vicepresident de Sinergrup, va estudiar psicologia i va treballar en un hospital psiquiàtric fins al 1982, quan va decidir constituir una empresa per crear llocs de treball reals. Així va néixer la cooperativa, sense ànim de lucre, que avui és el tercer productor de iogurts de Catalunya, després de dues multinacionals.
El seu principal objectiu és la integració sociolaboral de persones amb discapacitat psíquica i/o malaltia mental, per la qual cosa fa front tant a les exigències de producció com a les assistencials. La Fageda, que té una fàbrica de productes làctics, un viver forestal i una explotació ramadera. Compta actualment amb 210 treballadors, 130 dels quals tenen algun tipus de discapacitat psíquica o trastorn mental.
Però, segons declaracions de Cristóbal Colón, l'èxit del negoci és “perquè fem el millor iogurt del món i no perquè fem llàstima'.

Més informació:


dissabte, 4 d’abril de 2009

ELS GRUPS DE TREBALL INICIEN LA SEVA ACTIVITATEl passat 1 d’abril es van iniciar els grups de treball, corresponents al projecte Bojos per la feina 2, i més concretament a l’acció que fa referència a l’adeqüació de les estructures de les entitats per poder atendre al col·lectiu de persones amb TMS.
Aquests grups de treball van adreçats als professionals que formen part dels equips tècnics de les Àrees d’Atenció a la Persona, principalment dels Centres Especials de Treball i dels Serveis d’Integració Laboral a l’empresa ordinària, així com també als tècnics d’altres serveis de les entitats que també atenen a persones amb TMS i que participen en l’atenció integral de la persona.
Aquests grups de treball s’han creat amb la intenció de compartir reflexions envers la problemàtica de les persones amb TMS i veure com donar resposta a les necessitats que plantegen. Es proposa un espai, on des dels respectius coneixements, poder compartir dubtes, experiències i metodologies, a través d’exposicions teòriques, lectura d’articles, presentacions de casos i vídeos.
Es plantegen dos grups de treball, amb un total de sis sessions, d’abril a juny, amb una previsió de 36 participants.
Les sessions seràn conduïdes per Carme Jordà, Directora de l’Àrea d’Atenció a la Persona de La Fageda, amb el suport de Coral Torrentó i Maria Colón.

Bojos per la feina 2 és una acció subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, pel programa de Projectes Innovadors, i cofinançat pel Fons Social Europeu.

divendres, 3 d’abril de 2009

TROBADA DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DE "BOJOS PER LA FEINA 2" A VIC
El passat 31 de març es va reunir novament la Comissió Tècnica del projecte Bojos per la Feina 2, en aquesta ocasió a Vic.
Aprofitant la trobada els assistents van visitar les noves instal·lacions de l’Associació Sant Tomàs i es va visionar un vídeo repassant tots els serveis que ofereix l’entitat. Després la Comisió es va reunir per tractar les dades quantitatives recollides fins a la data i l’ocupació de persones amb trastorn mental sever (TMS) contractades durant el primer trimestre per part de les entitats sòcies de Sinergrup.
D’altra banda es van abordar algunes de les variables (famílies, professionals, entorn i jornada laboral, necessitats de suport i acompanyament de la xarxa de salut mental) que més poden incidir per a facilitar la integració laboral de les persones amb TMS en els Centres Especials de Treball i a l’empresa ordinària.
La propera trobada es farà el dia 27 d’abril a La Fageda (Santa Pau - La Garrotxa) amb l'objectiu de donar continuïtat al treball iniciat analitzant els diferents tipus de relacions i coordinacions que es donen amb la xarxa de salut mental i de serveis socials a cadascun dels territoris.


Bojos per la feina 2 és una acció subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, pel programa de Projectes Innovadors, i cofinançat pel Fons Social Europeu.


dimarts, 24 de març de 2009

LA CAIXA I LA CAMBRA DE COMERÇ DE TARRAGONA FOMENTARAN LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES EN RISC D'EXCLUSIÓ


L’acord entre "la Caixa" i la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona permetrà, en el marc del programa Incorpora de l’entitat financera, promoure la integració laboral de col·lectius amb dificultats per accedir a un lloc de treball.
La col·laboració entre "la Caixa" i la Cambra de Tarragona persegueix crear una aliança sòlida amb el teixit empresarial tarragoní per potenciar la integració laboral de persones amb dificultats especials a l’hora d’accedir a un lloc de treball, com ara joves, aturats de llarga durada, dones víctimes de la violència de gènere, persones immigrades i persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.
Des de l’any 2006, el programa Incorpora de l’Obra Social "la Caixa" ha permès la contractació a l’empresa ordinària de 14.400 persones en risc d’exclusió social a Espanya. Més de 6.000 empreses de tot l’Estat ja s’han vinculat activament a aquesta iniciativa.
A Tarragona, 287 persones han aconseguit una feina des de l’inici del programa en un total de 163 empreses gràcies a la xarxa formada per vuit entitats socials, entre elles, la Fundació Privada Onada, Fundació Santa Teresa del Vendrell i la Fundació Ginac, (totes tres entitats sòcies de Sinergrup).

dissabte, 14 de març de 2009

EN MARXA LA COMISSIÓ TÈCNICA DEL PROJECTE BOJOS PER LA FEINA 2


El passat 10 de març es va constituir la Comisió Tècnica del projecte Bojos per la Feina 2. Aquesta Comissió està integrada per professionals claus a l’Àrea d’Atenció a la Persona de cadascuna de les entitats sòcies de Sinergrup i la coordinació tècnica del projecte.
La finalitat de la Comissió és aconseguir la màxima implicació de cada entitat en el desenvolupament del projecte, a partir d’una participació activa (aportant les dades necessàries per al seguiment (indicadors...), creant un espai on compartir experiències, bones pràctiques...) i facilitar la coordinació operativa del projecte a dins de les entitats.
Està previst fer un total de 10 reunions treball, amb una freqüència mensual i visitant cadascuna de les entitats participants. La primera trobada es va fer a l’Hotel Campus de Bellaterra. La jornada la va iniciar Cristóbal Colón, President de La Fageda i Director del projecte. En la seva intervenció va destacar la importància de la implicació de la xarxa sanitària de salut mental i la adeqüació de les estructures de les entitats com a elements claus per assegurar l’èxit de la iniciativa. La segona part de la reunió va girar entorn a la metodologia, el calendari de treball i el detall del desenvolupament de totes les accions.


Bojos per la feina 2 és una acció subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, pel programa de Projectes Innovadors, i cofinançat pel Fons Social Europeu.
dimarts, 3 de març de 2009

ELS CENTRES ESPECIALS DE TREBALL PASSEN A DEPENDRE DEL DEPARTAMENT DE TREBALL

El Govern ha aprovat que els Centres Especials de Treball (CET), fins ara competència del Departament d’Acció Social i Ciutadania, depenguin del de Treball en compliment del Pla de Govern 2007-2010.
Amb el traspàs d’aquests centres es fa realitat la transferència de competències en matèria d’integració laboral de persones amb discapacitats per tal de seguir treballant en la millora de la qualitat de l’ocupació i de les condicions laborals d’aquestes persones treballadores. Els Centres Especials de Treball són empreses (Llei 13/1982) que operen en un entorn productiu i asseguren un treball remunerat a persones amb discapacitat. La seva finalitat és la creació de llocs de treball estables, adequats a la realitat del mercat laboral i al món de l’empresa. Són també un mitjà d’integració de persones amb discapacitat al règim de treball ordinari. Aquests centres han de comptar en la seva plantilla amb un mínim del 70% de treballadors amb un grau de discapacitat d’entre el 33% i el 64%. Actualment hi ha registrats 216 Centres Especials de Treball (CET) que ocupen al voltant d’11.000 persones treballadores, el 60% homes i el 40% dones. El 67% dels contractes són indefinits i predominen les persones amb discapacitat psíquica (58%) envers les persones amb discapacitat física (26%). El 62% dels centres tenen plantilles de menys de 50 persones treballadores i majoritàriament es dediquen als serveis (jardineria, neteja, bugaderia) i als manipulats industrials.

diumenge, 1 de març de 2009

PROGRAMA TACIS: SINERGRUP A RÚSSIA


Els dies 17 i 18 de febrer va tenir lloca a Novosibirsk (La Sibèria) la conferència de clausura del programa TACIS. Aquest programa de la Unió Europea, de cooperació amb Rússia i les ex-repúbliques soviètiques, té com a finalitat ajudar aquests països en el seu trànsit a la democràcia i l’economia de mercat. En aquest cas concret un equip internacional d’experts ha treballat el tema de les “Malformacions congènites i anomalies genètiques: prevenció de la malaltia infantil i de la orfanesa social”. El projecte, realitzat a la regió de Novosibirsk de 2007 a 2009, ha incidit en la transició del model mèdic de malaltia al model mèdico-social basat en els drets de les persones, la abolició de la discriminació i la llibertat d’escollir.
Aquest programa ha estat coordinat pel Fons de Beneficència “Downside Up” (Rússia) i ha comptat amb el partenariat de l’Associació Arseaa (Tolosa-França) i de Sinergrup.
A la conferència de cloenda, la Dra. Esther Gean Molins ha presentat “La consulta mèdico-genètica en l’assistència obstétrica i en la pediatria a Catalunya”, on ha posat de relleu un enfoc interdepartamental en el treball amb les famílies, el Sr. Manuel Palou, Gerent de Viver de Bell-lloc i Director General de Sinergrup, ha parlat del paper de les entitats no governamentals en la prestació de serveis socials, posant l’accent en les xarxes d’intercanvi i col·laboració i el Sr.Ricard Aceves, gerent de Sant Tomàs i Vicepresident de Sinergrup, ha presentat la xarxa catalana de centres de desenvolupament i atenció precoç (CDIAP).
A la sessió del dia 18, la delegació catalana va representar la Unió Europa.

dijous, 12 de febrer de 2009

NOVA INCORPORACIÓ A L'EQUIP TÈCNIC DE SINERGRUP


Des d'aquest mes de Febrer, Maria Colón s’ha incorporat a l’equip tècnic de Sinergrup per participar en el projecte BOJOS PER LA FEINA 2. La Maria és llicenciada en psicologia, i per la seva trajectòria professional i implicació amb el projecte de La Fageda, farà tàndem amb la Marta Xatruch. Des de la nostra plana web li donem la benvinguda.

divendres, 6 de febrer de 2009

EL PROGRAMA "BOJOS PER LA FEINA" ENCETA LA SEVA SEGONA FASE

Dins dels col·lectius amb risc d'exclusió social a Catalunya, les persones amb discapacitat i en especial amb trastorn mental sever (TMS) són les que pateixen un nivell d'atur més elevat. Amb la realització del projecte "Bojos per la feina" pretenem crear un sistema que, no només crei ocupació directa per les persones que més ho necessiten durant el desenvolupament del programa, sino que permeti la creació d'un sistema, una estructura i una xarxa d'entitats vinculades amb la rehabilitació social i laboral, que sigui sostenible en el temps a llarg termini.

Les entitats associades a Sinergrup experimentem una forta demanda de persones amb problemes de salut mental, que no troben una oferta laboral adequada. Actualment, aquestes entitats atenen 170 persones amb TMS, a més, de 180 persones amb patologia dual (discapacitat intel·lectual i malaltia mental).

Algunes d'aquestes entitats ja han demostrat un èxit relatiu en la integració laboral del TMS, i ara el que es pretén és extendre aquesta experiència i promoure una metodologia de bones pràctiques, adaptant les estructures i els coneixements a l'atenció que realitzem a la resta d’entitats del grup, doncs el col·lectiu de persones amb TMS exigeix uns nous plantejaments.

El projecte "Bojos per la feina" té com a objectiu principal millorar l'ocupabilitat i crear ocupació en el col·lectiu de persones amb malaltia mental severa.

Es tracta d’un projecte global que integra les experiències de cada entitat treballant amb sinèrgies, per tal de transferir coneixements, creant processos comuns, compartint recursos, estructures i professionals.

Després de la jornades formatives que es van celebrar a Tarragona els dies 30 de juny i 1 de juliol de l'any passat, dins de la primera fase del programa, les línies d’acció a desenvolupar, proposades i aprovades per enguany són les que es descriuen a continuació:

 • Programes d’itineraris integrats d’inserció sociolaboral i/o accions formatives per a persones amb discapacitat.

 • Adequar les estructures de les entitats.

 • Creació de llocs de treball al mercat protegit.

 • Estructuració de la col·laboració amb la xarxa de salut mental.

 • Programació de les noves famílies professionals.

Per a més informació sobre el programa contactar amb Marta Xatruch, responsable de programes de Sinergrup.

Bojos per la feina 2 és una acció subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, pel programa de Projectes Innovadors, i cofinançat pel Fons Social Europeu.

MARTA XATRUCH, NOVA RESPONSABLE DE PROJECTES DE SINERGRUP

El passat mes de gener es va incorporar a l'equip de Sinergrup, Marta Xatruch Virolés, com a responsable de programes, amb l’objectiu de dinamitzar els projectes estratègics de l'Associació. I més, concretament, centrant els seus esforços en el projecte Bojos per la Feina II a desenvolupar durant l’any 2009.

Marta Xatruch, diplomada en Treball Social i postgrau en gestió de serveis socials, compta amb una amplia experiència, de més de 12 anys, en el sector d’atenció a persones amb discapacitat i en la gestió i desenvolupament de projectes innovadors i de posada en marxa de nous serveis d’atenció a la persona.