dimarts, 24 de març de 2009

LA CAIXA I LA CAMBRA DE COMERÇ DE TARRAGONA FOMENTARAN LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES EN RISC D'EXCLUSIÓ


L’acord entre "la Caixa" i la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona permetrà, en el marc del programa Incorpora de l’entitat financera, promoure la integració laboral de col·lectius amb dificultats per accedir a un lloc de treball.
La col·laboració entre "la Caixa" i la Cambra de Tarragona persegueix crear una aliança sòlida amb el teixit empresarial tarragoní per potenciar la integració laboral de persones amb dificultats especials a l’hora d’accedir a un lloc de treball, com ara joves, aturats de llarga durada, dones víctimes de la violència de gènere, persones immigrades i persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.
Des de l’any 2006, el programa Incorpora de l’Obra Social "la Caixa" ha permès la contractació a l’empresa ordinària de 14.400 persones en risc d’exclusió social a Espanya. Més de 6.000 empreses de tot l’Estat ja s’han vinculat activament a aquesta iniciativa.
A Tarragona, 287 persones han aconseguit una feina des de l’inici del programa en un total de 163 empreses gràcies a la xarxa formada per vuit entitats socials, entre elles, la Fundació Privada Onada, Fundació Santa Teresa del Vendrell i la Fundació Ginac, (totes tres entitats sòcies de Sinergrup).

dissabte, 14 de març de 2009

EN MARXA LA COMISSIÓ TÈCNICA DEL PROJECTE BOJOS PER LA FEINA 2


El passat 10 de març es va constituir la Comisió Tècnica del projecte Bojos per la Feina 2. Aquesta Comissió està integrada per professionals claus a l’Àrea d’Atenció a la Persona de cadascuna de les entitats sòcies de Sinergrup i la coordinació tècnica del projecte.
La finalitat de la Comissió és aconseguir la màxima implicació de cada entitat en el desenvolupament del projecte, a partir d’una participació activa (aportant les dades necessàries per al seguiment (indicadors...), creant un espai on compartir experiències, bones pràctiques...) i facilitar la coordinació operativa del projecte a dins de les entitats.
Està previst fer un total de 10 reunions treball, amb una freqüència mensual i visitant cadascuna de les entitats participants. La primera trobada es va fer a l’Hotel Campus de Bellaterra. La jornada la va iniciar Cristóbal Colón, President de La Fageda i Director del projecte. En la seva intervenció va destacar la importància de la implicació de la xarxa sanitària de salut mental i la adeqüació de les estructures de les entitats com a elements claus per assegurar l’èxit de la iniciativa. La segona part de la reunió va girar entorn a la metodologia, el calendari de treball i el detall del desenvolupament de totes les accions.


Bojos per la feina 2 és una acció subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, pel programa de Projectes Innovadors, i cofinançat pel Fons Social Europeu.
dimarts, 3 de març de 2009

ELS CENTRES ESPECIALS DE TREBALL PASSEN A DEPENDRE DEL DEPARTAMENT DE TREBALL

El Govern ha aprovat que els Centres Especials de Treball (CET), fins ara competència del Departament d’Acció Social i Ciutadania, depenguin del de Treball en compliment del Pla de Govern 2007-2010.
Amb el traspàs d’aquests centres es fa realitat la transferència de competències en matèria d’integració laboral de persones amb discapacitats per tal de seguir treballant en la millora de la qualitat de l’ocupació i de les condicions laborals d’aquestes persones treballadores. Els Centres Especials de Treball són empreses (Llei 13/1982) que operen en un entorn productiu i asseguren un treball remunerat a persones amb discapacitat. La seva finalitat és la creació de llocs de treball estables, adequats a la realitat del mercat laboral i al món de l’empresa. Són també un mitjà d’integració de persones amb discapacitat al règim de treball ordinari. Aquests centres han de comptar en la seva plantilla amb un mínim del 70% de treballadors amb un grau de discapacitat d’entre el 33% i el 64%. Actualment hi ha registrats 216 Centres Especials de Treball (CET) que ocupen al voltant d’11.000 persones treballadores, el 60% homes i el 40% dones. El 67% dels contractes són indefinits i predominen les persones amb discapacitat psíquica (58%) envers les persones amb discapacitat física (26%). El 62% dels centres tenen plantilles de menys de 50 persones treballadores i majoritàriament es dediquen als serveis (jardineria, neteja, bugaderia) i als manipulats industrials.

diumenge, 1 de març de 2009

PROGRAMA TACIS: SINERGRUP A RÚSSIA


Els dies 17 i 18 de febrer va tenir lloca a Novosibirsk (La Sibèria) la conferència de clausura del programa TACIS. Aquest programa de la Unió Europea, de cooperació amb Rússia i les ex-repúbliques soviètiques, té com a finalitat ajudar aquests països en el seu trànsit a la democràcia i l’economia de mercat. En aquest cas concret un equip internacional d’experts ha treballat el tema de les “Malformacions congènites i anomalies genètiques: prevenció de la malaltia infantil i de la orfanesa social”. El projecte, realitzat a la regió de Novosibirsk de 2007 a 2009, ha incidit en la transició del model mèdic de malaltia al model mèdico-social basat en els drets de les persones, la abolició de la discriminació i la llibertat d’escollir.
Aquest programa ha estat coordinat pel Fons de Beneficència “Downside Up” (Rússia) i ha comptat amb el partenariat de l’Associació Arseaa (Tolosa-França) i de Sinergrup.
A la conferència de cloenda, la Dra. Esther Gean Molins ha presentat “La consulta mèdico-genètica en l’assistència obstétrica i en la pediatria a Catalunya”, on ha posat de relleu un enfoc interdepartamental en el treball amb les famílies, el Sr. Manuel Palou, Gerent de Viver de Bell-lloc i Director General de Sinergrup, ha parlat del paper de les entitats no governamentals en la prestació de serveis socials, posant l’accent en les xarxes d’intercanvi i col·laboració i el Sr.Ricard Aceves, gerent de Sant Tomàs i Vicepresident de Sinergrup, ha presentat la xarxa catalana de centres de desenvolupament i atenció precoç (CDIAP).
A la sessió del dia 18, la delegació catalana va representar la Unió Europa.