dijous, 12 de febrer de 2009

NOVA INCORPORACIÓ A L'EQUIP TÈCNIC DE SINERGRUP


Des d'aquest mes de Febrer, Maria Colón s’ha incorporat a l’equip tècnic de Sinergrup per participar en el projecte BOJOS PER LA FEINA 2. La Maria és llicenciada en psicologia, i per la seva trajectòria professional i implicació amb el projecte de La Fageda, farà tàndem amb la Marta Xatruch. Des de la nostra plana web li donem la benvinguda.

divendres, 6 de febrer de 2009

EL PROGRAMA "BOJOS PER LA FEINA" ENCETA LA SEVA SEGONA FASE

Dins dels col·lectius amb risc d'exclusió social a Catalunya, les persones amb discapacitat i en especial amb trastorn mental sever (TMS) són les que pateixen un nivell d'atur més elevat. Amb la realització del projecte "Bojos per la feina" pretenem crear un sistema que, no només crei ocupació directa per les persones que més ho necessiten durant el desenvolupament del programa, sino que permeti la creació d'un sistema, una estructura i una xarxa d'entitats vinculades amb la rehabilitació social i laboral, que sigui sostenible en el temps a llarg termini.

Les entitats associades a Sinergrup experimentem una forta demanda de persones amb problemes de salut mental, que no troben una oferta laboral adequada. Actualment, aquestes entitats atenen 170 persones amb TMS, a més, de 180 persones amb patologia dual (discapacitat intel·lectual i malaltia mental).

Algunes d'aquestes entitats ja han demostrat un èxit relatiu en la integració laboral del TMS, i ara el que es pretén és extendre aquesta experiència i promoure una metodologia de bones pràctiques, adaptant les estructures i els coneixements a l'atenció que realitzem a la resta d’entitats del grup, doncs el col·lectiu de persones amb TMS exigeix uns nous plantejaments.

El projecte "Bojos per la feina" té com a objectiu principal millorar l'ocupabilitat i crear ocupació en el col·lectiu de persones amb malaltia mental severa.

Es tracta d’un projecte global que integra les experiències de cada entitat treballant amb sinèrgies, per tal de transferir coneixements, creant processos comuns, compartint recursos, estructures i professionals.

Després de la jornades formatives que es van celebrar a Tarragona els dies 30 de juny i 1 de juliol de l'any passat, dins de la primera fase del programa, les línies d’acció a desenvolupar, proposades i aprovades per enguany són les que es descriuen a continuació:

  • Programes d’itineraris integrats d’inserció sociolaboral i/o accions formatives per a persones amb discapacitat.

  • Adequar les estructures de les entitats.

  • Creació de llocs de treball al mercat protegit.

  • Estructuració de la col·laboració amb la xarxa de salut mental.

  • Programació de les noves famílies professionals.

Per a més informació sobre el programa contactar amb Marta Xatruch, responsable de programes de Sinergrup.

Bojos per la feina 2 és una acció subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, pel programa de Projectes Innovadors, i cofinançat pel Fons Social Europeu.

MARTA XATRUCH, NOVA RESPONSABLE DE PROJECTES DE SINERGRUP

El passat mes de gener es va incorporar a l'equip de Sinergrup, Marta Xatruch Virolés, com a responsable de programes, amb l’objectiu de dinamitzar els projectes estratègics de l'Associació. I més, concretament, centrant els seus esforços en el projecte Bojos per la Feina II a desenvolupar durant l’any 2009.

Marta Xatruch, diplomada en Treball Social i postgrau en gestió de serveis socials, compta amb una amplia experiència, de més de 12 anys, en el sector d’atenció a persones amb discapacitat i en la gestió i desenvolupament de projectes innovadors i de posada en marxa de nous serveis d’atenció a la persona.