dimecres, 5 d’agost de 2015

He trobat feina!

F.Tallers

La Mònica, és una dona de 45 anys, amb especials dificultats d’inserció, i que ha trobat feina a l’empresa ordinària després d’un procés d’autoconeixement personal i la realització d’unes pràctiques no laborals.Des del Servei d’Inserció Laboral de Fundació Tallers realitzem diferents activitats per la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i/o risc d’exclusió social. Una d’elles és la gestió dels Serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció (SIOAS), subvencionats pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i cofinançats pel Fons Social Europeu. Des del juny del 2014 fins al juny del 2015 els hem pogut dur a terme gràcies a una subvenció de 90.935,58 euros.
Mitjançant aquests serveis, apostem i generem oportunitats sociolaborals, desenvolupantPlans individuals d’inserció per les persones amb discapacitat severa i/o problemes de Salut Mental del Vallès Occidental, en el marc dels convenis de col·laboració signats amb els ajuntaments de Badia del Vallès i Barberà del Vallès.
Per aconseguir-ho ens basem en el Model Centrat en la Persona, on les persones participants són les protagonistes a l’hora de definir el procés, tenint en compte les seves preferències, necessitats, expectatives, desitjos i suports naturals; fomentant la seva capacitat de decisió (apoderament) en diferents aspectes de la vida.
De les 15 persones que han participat en el SIOAS Barberà, 9 persones han trobat feina, de les quals 2 en empreses protegides (Empreses d’Inserció i/o Centres Especials de Treball) i 7 a l’Empresa Ordinària. A dia d’avui mantenen la feina 6 de les 9 persones contractades, 5 persones (33%) en empresa ordinària i 1 en CET. 4 persones han realitzat pràctiques no laborals a l’empresa ordinària i 4 han fet cursos de Formació Ocupacional, 2 d’elles són joves.
De les 15 persones participants del SIOAS Badia, 11 persones han trobat feina, de les quals 5 persones s’han inserit en CET i 6 a l’Empresa Ordinària. A dia d’avui 9 persones mantenen la feina, 5 en empresa ordinària (33%) i 4 en CET. 3 persones han fet pràctiques no laborals a l’empresa ordinària i 3 joves han realitzat cursos de Formació Ocupacional o PFIs, millorant així la seva ocupabilitat.
Gran part d’aquestes insercions han estat possibles gràcies a la metodologia del Treball Amb Suport a l’empresa ordinària. Les preparadores laborals i la prospectora de Fundació Tallers s’han desplaçat als centres de treball per tal d’oferir un acompanyament “in situ” amb l’objectiu que les persones treballadores assoleixin les habilitats i competències necessàries pel manteniment del lloc de treball.
Fundació Tallers formem part de la xarxa d’entitats del Programa Incorpora de La Caixa, l’objectiu del qual és implicar el teixit empresarial en la pràctica de la Responsabilitat Social Corporativa, oferint un servei d’intermediació laboral i assessorament per a la contractació de persones en situació de risc d’exclusió social a les empreses.
Com a serveis integrals, a més d’oferir les accions pròpies d’orientació i intermediació laboral, hem ofert acompanyament psicològic-emocional a les persones participants. S’han realitzat tallers grupals d’autoconeixement, gestió emocional i de motivació, a més de diferents sessions de Teatre Social que es van portar a terme gràcies a la col·laboració de l’associació Averlasailas. Aquesta col·laboració va ser possible gràcies a una aportació pròpia de Fundació Tallers de 1.400 euros.
Aquests programes han estat possibles gràcies a la col·laboració de:

Font: http://fundaciotallersblog.org/2015/07/28/he-trobat-feina-sent-la-protagonista-del-meu-projecte-de-vida/