dimecres, 30 de desembre de 2009

BOJOS PER LA FEINA 2: EL TREBALL DE LA COMISSIÓ TÈCNICA

Dins del projecte Bojos per la Feina 2 s’ha creat una comissió tècnica integrada per professionals claus a l’àrea d’atenció a la persona, a cadascuna de les entitats sòcies, per tal d’implicar internament a cada entitat en el desenvolupament de les accions i d’acord amb les directius establertes.

Els seus objectius han estat el facilitar les dades necessàries per al seguiment del projecte (indicadors…), crear un espai on compartir experiències, bones pràctiques i facilitar la coordinació de l’operativa del projecte a dins de cadascuna de les entitats.

S’han realitzat un total de 10 reunions, itinerants per a cadascun dels territoris i que ha permés donar a conèixer les diferents realitats als membres de la comissió.

S’han aportat dades entorn als indicadors (nombre i perfil de les noves contractacions de persones amb TMS) i elaborat documents de treball (mapes dels territoris, plans d’apropament, documents de difusió...). Tanmateix s’han abordat temes que han resultat d’interès per al grup com:

  • Les variables que poden afectar en el manteniment d’un lloc de treball per a una persona amb TMS.

  • Una reflexió entorn als processos d’incorporació (fonts de derivació més habituals, especificacions en el cas de persones amb TMS, formació inicial necessària…).

  • Algunes de les eines d’avaluació utilitzades (habilitats socials i rendiment laboral). Aplicació i adaptació del Model Lantegi Batuak a les Fundacions Santa Teresa i Ginac.

  • Els programes de formació i les habilitats socio-laborals.

  • Exposició sobre l’experiència, a l'Associació Sant Tomàs, d'un mòdul formatiu per a monitors sobre la " Pedagogia de les relacions interpersonals amb les persones amb TMS a les entitats".

  • Reflexions entorn a el suport a la persona des de les actuals estructures, les USAP’s, i què caldria adaptar, tenint en compte les necessitats de suport de les persones amb TMS.

Han format part d’aquesta comissió: Joan Clotet, Carlos Sopeña, Tina Gonzalez, Josep Rosell, Laia Català, Carmina Balaguer, Jaume Centelles, Maria Colón i Marta Xatruch. A tots ells gràcies per les seves aportacions i dedicació.


Acció subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, pel programa de Projectes Innovadors, i cofinançat pel Fons Social Europeu.