dijous, 3 d’agost de 2017

El veritable sentit de la nostra feina: Les persones


Un any més seguim treballant amb el projecte de “Nous models centrats en les persones i el seu envelliment”.

L’objectiu del projecte és acompanyar a les entitats a indentificar i desenvolupar nous models d'atenció centrada en la persona i amb especial incidència en els processos d'envelliment i/o deteriorament de les persones amb discapacitat i/o transtorn mental.

Treballarem per identificar bones practiques i experiències, desenvolupades per part de les entitats sòcies, i dotant als seus professionals dels coneixements per introduir canvis que transformin les organitzacions i els seus serveis, d'acord amb els nous models i tendències d'atenció a les persones.

Pretenem orientar a les entitats i als seus professionals, generant sinèrgies i espais de reflexió i compartirem criteris, alhora de prendre decisions, entorn al model centrat en la persona, a partir de casos reals.


El projecte compta amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i amb una colaboració de 10.000 €/any i es desenvoluparà durant els exercicis 2017 i 2018.