dilluns, 24 d’octubre del 2022

Procediment per al reconeixement , declaració i qualificació del grau de discapacitat. NOVETATS


S'ha publicat el Reial Decret 888/2022, de 18 d’octubre, pel que s’estableix el procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat. Adjunt

Document explicatiu sobre “Què és el certificat de discapacitat”. Adjunt